Medlemsavgifter för 2021

 

MEDLEMSKAP

Huvudmedlem: 300 kr / år
Familjemedlem:205 kr / år


I medlemskapet ingår en olycksfallsförsäkring.
Du har gratis inträde på öppet dagar.
Vill du bli medlem så klickar du på länken här https://www.4h.se/bli-medlem/

Ange namn, adress, och personnummer.

Nu kan man även bli stödmedlem för 100 kr / år
Som stödmedlem stödjer du gårdens alla djur med mat och deras hälsa, och en bra miljö. 
(ingår ej försäkring eller fritt inträde)

Vill du bli stödmedlem så kan du betala in det direkt till vårt Plusgirokonto 478 69 67-2  Nordea
Ange namn, adress, och personnummer!