Medlemsavgifter för 2019

Barn och ungdomar under 26 år

Huvudmedlem: 250 kr

Familjemedlem: 205 kr/person

Vuxna över 26 år

Huvudmedlem: 250 kr

Familjemedlem: 205 kr/person

 

I medlemsavgiften ingår även en olycksfallsförsäkring.

Vill du bli medlem så kan du betala in det direkt till vårt Plusgirokonto 478 69 67-2.

Ange namn, adress, och personnummer.

Det går även bra att betala kontant till  Jeanette på 4H-gården.