Medlemsavgifter för 2019

 

MEDLEMSKAP

Huvudmedlem: 250 kt / år
Familjemedlem:205 kr / år

I medlemskapet ingår en olycksfallsförsäkring
Vill du bli medlem så kan du betala in det direkt till vårt Plusgirokonto 478 69 67-2  Nordea

Ange namn, adress, och personnummer.

Det går även bra att betala kontant till:
Jeanette Ågren eller Elisabeth Björkvall på 4H-gården.