Vad är 4H?

I Sverige finns det ca: 400 lokala 4H-klubbar spridda runt hela landet.                               Dessa lokala klubbar driver olika 4H-företag och 4H-gårdar där man ägnar sig åt kursverksamhet, odling, djurskötsel, läger, skogsvård och kunskapstävlingar.

Globalt så finns 4H idag i 80 länder.

Syftet med 4H är att informera om djur & natur, miljö, hem, hantverk och kultur samt att öka den internationella förståelsen.

 

4H står för Huvud-för kunskap, Hjärta-för medkänsla, Hand-för färdighet, Hälsa-för ett sunt levnadssätt.